Δημοσιεύσεις

Άνθρωπος & Σκύλος – Σχέση επανένταξης

TAILS teaching animals and inmates life skills. Εδώ κ 3 χρόνια στη Φλόριντα κρατούμενοι εκπαιδεύουν εγκαταλελειμμένους σκύλους καλλιεργώντας συναισθήματα και δεξιότητες που τους φέρνουν πιο κοντά στην επιδιωκόμενη επανένταξη. Και δεν είναι το μοναδικό επιτυχημένο πρόγραμμα αυτού του τύπου.  

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ.  Άποψή μας ό,τι παρόμοια προγράμματα με τον κατάλληλο σχεδιασμό μπορούν να βρουν εφαρμογή και στα ελληνικά καταστήματα κράτησης.