Εκδηλώσεις

Εκπαιδευτική Παρέμβαση κατά του Στρες

Την Παρασκευή 10 Μαΐου πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική παρέμβαση με θέμα “Τεχνικές χαλάρωσης για την πρόληψη και τον έλεγχο του στρες” από τις κυρίες Γκόγκα Μαρία, κοινωνική λειτουργό, και Γρηγοριάδου Στυλιανή, ψυχολόγο, υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών. 

Οι εκπαιδευόμενοι σε ομάδες συζήτησαν με τις ειδικούς για το στρες και το άγχος, για τα προβλήματα που το δημιουργούν και για τους τρόπους που μπορούν να μας βοηθήσουν στη διαχείρισή του, ενώ προχώρησαν και σε σχετικές βιωματικές δραστηριότητες.

Η εν λόγω παρέμβαση, εμπίπτει στις παρεμβάσεις που  τελούνται υπό την αιγίδα του Υπουργείου  Υγείας και   αφορούν δράσεις και παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο της Αγωγής  Υγείας σε Εθνικό Επίπεδο , για το σχολικό έτος 2018-2019 και υλοποιήθηκε κατόπιν συνεργασίας του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Σερρών.