Θερινό 2018Θερινό Σχολείο

Εργαστήρι Γλώσσα κι Έκφραση

Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος ήταν να έρθουν οι εκπαιδευόμενοι σε επαφή με την ελληνική γλώσσα. Για το λόγο αυτό διδάχθηκαν το ελληνικό αλφάβητο βλέποντας λέξεις με κάθε γράμμα του, ώστε να κατανοήσουν τη διαφορά ανάμεσα στα γράμματά του. Στη συνέχεια διδάχθηκαν τη χρήση των ρημάτων σε όλους τους χρόνους στην ενεργητική και παθητική φωνή κατανοώντας με αυτό τον τρόπο τη σπουδαιότητά τους. Η κλίση των ουσιαστικών και των επιθέτων ήταν ακόμη ένα θέμα που ασχολήθηκαν οι εκπαιδευτές γεγονός που βοήθησε τον ακριβή προσδιορισμό των λεγομένων και των γραφομένων των εκπαιδευόμενων στο προφορικό και γραπτό λόγο.

Παράλληλα η διδασκαλία των παραθετικών των επιθέτων βοήθησε τους εκπαιδευόμενους καταλάβουν τις διαφορές στην έκφραση των απόψεων και των συναισθημάτων τους. Έπειτα οι εκπαιδευόμενοι ασχολήθηκαν με τη σύνταξη κύριων προτάσεων (Υποκείμενο- Ρήμα – Αντικείμενο) προσπαθώντας τόσο βιωματικά όσο και γραπτά να συνομιλούν και να γράφουν σωστά.

Τέλος η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας εστίασε στις διαφορές που εντοπίζονται στον ενικό και το πληθυντικό αριθμό (από το ένα στα πολλά και αντίστροφα) ελέγχοντας με αυτό τον τρόπο και όλες τις προηγούμενες γνώσεις που έλαβαν οι εκπαιδευόμενοι στα ρήματα στα ουσιαστικά και τα επίθετα.