Εκδηλώσεις

Νέες τεχνολογίες και επιχειρηματικότητα

Την προηγούμενη εβδομάδα οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να ακούσουν και να συνομιλήσουν με δύο καθηγητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τις νέες τεχνολογίες και την επιχειρηματικότητα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ρόλο της καινοτομίας και της πληροφορίας ως μέσα προαγωγής της επιχειρηματικότητας .
Το θέμα της επανένταξης των κρατουμένων μετά την αποφυλάκισή τους και η επαγγελματική τους αποκατάσταση είναι όχι μόνο το πλέον σημαντικό αλλά και εξαιρετικά δύσκολο. Τα κοινωνικά στερεότυπα σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση αποτελούν τροχοπέδη στην όποια προσπάθεια επανένταξης. Ο τομέας της πληροφορικής λόγω της φύσης και των απαιτήσεών του προσφέρεται ως επαγγελματική διέξοδο σε εκείνους που θα το προσπαθήσουν.