Το σχολείο


Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Νιγρίτας λειτουργεί για πρώτη φορά τη σχολική χρονιά 2016 – 2017.
Εδρεύει στο σωφρονιστικό κατάστημα Νιγρίτας και παρέχει τη δυνατότητα σε ενήλικους κρατούμενους να αποκτήσουν απολυτήριο Γυμνασίου μέσα από ένα διετές ευέλικτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους.
Βασικός του στόχος είναι να αποτελέσει παράθυρο ελπίδας, γνώσης, επικοινωνίας και συνεργασίας με γνώμονα την κοινωνικό-επαγγελματική ένταξη των κρατουμένων και την αντιμετώπιση του αποκλεισμού.