Πρότζεκτ 2017-2018

Project Ανακύκλωση-Περιβαλλοντική Ευαισθησία

 

Ο σκοπός του συγκεκριμένου σχεδίου δράσης ήταν η ευαισθητοποίηση των ενήλικων εκπαιδευομένων γύρω από το θέμα της ανακύκλωσης.