Πρότζεκτ 2016-2017

Project –

Project-

Υπεύθυνος/η Εκπαιδευτής/ρια:

 
ΣΚΟΠΟΣ: είναι η συνεργασία των μαθητών που προέρχονται από διαφορετικές μαθησιακές δυνατότητες και γλωσσικό επίπεδο. Επίσης άμεσος σκοπός είναι η αξιοποίηση των ικανοτήτων των μαθητών και η βελτίωση των δεξιοτήτων τους
 
ΣΤΟΧΟΣ:
  • είναι η βελτίωση της εικόνας του σχολείου και η συνεργασία μεταξύ των μαθητών.

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
  1. Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού εξέφρασαν τα ενδιαφέροντά τους οι μαθητές της ομάδας μας αποφάσισαν να ασχοληθούν με τον καλλωπισμό του αύλειου χώρου και των εσωτερικών διαδρόμων του σχολείου.
  2. Έγινε αρχικά αίτημα στις αρμόδιες αρχές για την προμήθεια του απαραίτητου υλικού
  3. Κατόπιν έγινε σχεδιασμός για τον καλλωπισμό του χώρου.Οι μαθητές  δουλεύουν ομαδικά, με ζήλο και συνεργάζονται άψογα μεταξύ τους.