Θερινό 2017

Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς μαθητές

Posted on

Το τμήμα εκμάθησης ελληνικής για αλλοδαπούς μαθητές στο Θερινό Σχολείο μας ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς. Μαθητές και εκπαιδευτές προχωρούν στο ταξίδι κατάκτησης της ελληνικής γλώσσας με συμμάχους την επιθυμία και την επιμονή και βοηθούς τον έντυπο οδηγό πολύγλωσσης υποστήριξης ΕΝΤΑΞΕΙ και ηλεκτρονικό λεξικό για 5 γλώσσες. Ευχαριστούμε θερμά την ΜΕΤΑδραση – METAdrasi για την […]